Mødesteder

Alle møbler i parken inviterer den besøgende til at slå sig ned. Vi genkender deres funktion – borde, københavnerbænke og rolige, tilbagetrukne siddepladser. Men også steder, hvor man helt klart må samle et publikum til performance eller udendørs undervisning. De er bygget til ikke at tilhøre nogen bestemt gruppe eller person – det offentlige rum i Danmark skal servicere en række parallelle sociale aktiviteter. Nogle af de mødesteder, som kunstneren tilføjer, er også genkendelige som redskaber for at fremkalde en impuls til at lege – både hos børn og voksne. Andre vil gennem deres åbne form, holde sig åbne for for en fortsat fortolkning – og kan derfor være brugbare som platforme for øjeblikke, hvor man deles om noget, mødes om noget eller som værktøjer til udendørs  co-produktioner, møder og undervisning.

 

 

Rundt om det eksisterende sydlige bunkertårn på Grønningen, bygges et ellipseformet opholdsmøbel, kaldet Bunkerbænken. Ellipseformen tilbyder varierende siddedybde og siddehøjde. Dette åbner for mange forskelligartede måder at tage ophold på toppen – både til leg og til en stunds stille udsigt ud over hele Grønningen og Bispeparken og helt op til Grundtvigskirken. Man kommer derop via stier, lavet af spange. De smyger sig langs bakkens stejle sider, og op gennem bakkens nye beplantning. Ind og udgang til disse stier bliver oplyst af ny belysning, for at virke præventivt på evt. lyssky aktiviteter.

 

 

 

 

Labyrinten er en velkendt figur i offentlige parker i hele verden. Den opfodrer både børn og voksne til leg. Netop denne labyrint får sit eget udtryk ved at den fremstår i forlængelse og som en fortætning af de tre spange. Den vil derfor være oplagt til fangeleg af typen ”Jorden er giftig”. Midt blandt stierne dannes et åbent rum. Her vil være et tykt reb, man kan svinge sig i. Men det tomme rum man svinger rundt i, kan også bruges som start- og målpunkt for legende undervisning eller træning i parken. Måske som et observatorie, et skrive – eller tegnerum. I labyrinten er der også indplaceret to små platforme af egetræ. Lunkens kanter er en del af labyrinten.

 

 

 

Den dobbelte platform er placeret i Grønningens sydlige ende, i forlængelse af en af spangene. Den breder sig over to tørre lavninger og er bygget på samme måde som spangene – af egetræsplanker. I den øverste ses to rektangulære trædæk i to niveauer placeret lidt forskudt af hinanden. Den nedre lavning huser to store, døde træer, man kan klatre på. De to niveauer er forbundne ved et siddetrin. Der er værn på den spangbro, der udgår fra det øverste niveau. Broerne giver den dobbelte platform karaktér af en ø, i lavningen.

 

Platformen står nær en lommeplads hvor kunstneren senere tilføjer et fælles skab hvor lokale foreninger kan opbevare udstyr til deres aktiviteter.

 

 

 

 

 

En blå kvadrat viser placeringen af et udendørs robust arbejdsbord i en åbning i parkens nordlige del. Det skal stå på et område med granit sten, omgivet af frugttræer og bærbuske. Det bliver et solidt, værkstedsagtigt stålbord, på cirka 130×130 cm. Det skal kunne tåle at blive brugt til alle mulige processer, man ellers helst foretager sig udenfor sin egen lejlighed –som at reparere sin cykel, lave trylle dej med ungerne eller male en skammel.

Men det kan også bruges til udendørs undervisnings- eller møderum. Billedet neden viser en tværfaglig samtale om kunsten i den kommende park i maj 2022 der blev afviklet omkring et lignende bord på kunstnerens eget værksted.