Anden fase af kunstprojektet bestod af en række mindre og større offentlige dialoger, realiseret på stedet og med deltagelse af de forskellige parter i et byrumsprojekt – boligbestyrelser, lokale beboere, fagfolk og kommunale embedsmænd. Kunstnerens intention med samtalerne var, at komplettere og udfordre den formelle kommunale planlægningsproces. Samtalen fulgte ikke en dagsorden, men den uformelle dialogs logik. Deltagernes ret forskellige synsvinkler kunne sidestilles, for at danne et fælles billede af de mange lokale forhold, der præger områdets hverdag. Men samtidig var samtalen jo på forhånd koblet til det faktiske planlægningsprojekt, fordi beslutningstagere og rådgivere også medvirkede i dialogen.

Men ved den gentagne invitation til at mødes i mindre eller større grupper, argumenterer kunstneren samtidig også for et fornyet fokus på en grundform for fælles offentlige overvejelser, der i vores tid gradvist presses ud af de faser, hvor man definerer nye byrum. Det er muligheden for, sammen, at forestille sig et fælles byrum, i de tidlige faser af planlægningen. Der skal her mindes om at netop 2020 og 2021, var hårdt præget af pandemien og de restriktioner der fulgte med. Med serien af samtaler danner kunstprojektet et 1:1 billede på, hvordan en mangfoldighed af aktører faktisk kan bringe deres viden helt frem til bordet, når de bliver mødt med forventningen om at de kan håndtere komplicerede sager – også når de er dybt uenige.

I yderligere tre samtaler, som Bergendal kaldte for Syvmile-Støvle-Møder, deltog de fagfolk og kommunale medarbejdere, der var involveret i omorganiseringen af de grønne arealer. De blev inviteret til kunstnerens værksted hvor de delte synsvinkler på design og løsningsmodeller med hinanden. For kunstneren gav disse samtaler en mulighed for at videreføre og fastholde de værdier og prioriteringer, beboerne havde introduceret under de mange samtaler.

 

For oven ses et klip fra en film om kunstprojektet. Den viser kunstnerens strategi og rolle i forhold til planlægningsprocessen.

 

 

Arkiv / referater

Her en samling af videoreferater og dokumentation fra de forskellige initiativer som kunstprojektet har igangsat. Ældste først.