Fortællinger

Oven ses et princip for placering af skilte i forbindelse med spange. Skilte og standerne udformes i metal og forankes ved fundament. De skal på en lavmeldt måde formidle nogle få af de mange fortællinger om det helt præcise areals historie, som kunstprojektet har indsamlet. Der skal også være mulig at montere andre typer af budskaber inde i skiltene. De kan således bruges til et utal formål: invitation til lokale beboeraktiviteter, skattejagt, fødselsdage, skoleopgaver og det lokale biblioteks aktiviteter.