Foto af grøn park under blå himmel
Parken set fra Tagensbo Skole, op mod Grundtvigs Kirke.

Denne hjemmeside er en offentlig præsentation af et kunstprojekt af billedkunstner Kerstin Bergendal, der realiseres 2019-2021 i samarbejde med Områdefornyelsen København NV. Projektet har fået titlen Apropos en eng, fordi det har sit omdrejningspunkt i et grønt areal i Bispebjerg, København Nordvest, ved navn Grønningen.

Et kunstprojekt i forhold til en bestemt kontekst: Som mange andre store byer lider København under de heftige skybrud, der er en følge af klimaforandringerne. Kommunen gennemfører derfor gradvist en plan for skybrudssikring. På strategiske steder i byen, opsamler og forsinker man regnvand, for at forhindre oversvømmelser. Grønningen er et af de strategiske steder i København, der skal skybrudssikres. I den forbindelse, har Statens Kunstfond og Københavns kommune Områdefornyelsen Nordvest inviteret billedkunstner Kerstin Bergendal til at udforme et midlertidigt og tidsbaseret kunstprojekt til parken. (Se mere under Kunstprojekt)

I sit arbejde med stedet bruger kunstneren en metode, der hviler på gentagne vandringer i bydelen og løbende samtaler og samvirke, både med beboere og med andre med en relation til stedet. Videoen ovenfor fortæller om denne metode. Med sit arbejde kan kunstneren flytte viden fra én part til en anden og, over tid, samle beboere og andre til fælles, offentlige overvejelser om deres bydel.

En hjemmeside som logbog: Hjemmeiden bruges som et redskab og et løbende udvidet arkiv. Her finder du billeder, videoer, artikler og fotografier om og fra Grønningen, som kunstneren selv udformer eller løfter frem. Det er her, hun tilføjer links til gode kilder, der kan udvide vores billede af parkens historie og udformning. (Se mere under Sted eller Film)

En facebookgruppe som samtaleplatform: Vil du være med i samtalen eller følge projektets aktiviteter? Alle er velkomne i vores facebookgruppe. Navnet er Apropos en eng – Grønningen for alle og du skal blot anmode om at være med, så lukker vi dig ind.

Realisering af projektet er sikret ved støtte fra Statens Kunstfond, Københavns Kommune Områdefornyelsen Nordvest, KØS – Museum for kunst i offentlig rum, Fri Konst ved HDK-Valand; Göteborg Universitet i Sverige samt en lang række kollegaer og samarbejdspartnere i lokalområdet. (Se under Kreditering)