Apropos en eng er et kunstprojekt af billedkunstner Kerstin Bergendal (DK). Det tager sit afsæt i og søger at forstyrre en byudviklingproces for to eksisterende grønne arealer – Bispeparken og Grønningen, i Bispebjerg,i København NV.
Denne hjemmeside er udformet som en samlet offentlig præsentation af projektet.

 

Videoen her oven er en ultrakort introduktion til kunstprojektets forløb og metode. Neden finder du en sammenfatning af projektets vigtigste elementer, samt et foto af Grønningen, som den så ud ved kunstprojektets start i 2019.

 

 

Billedkunstner Kerstin Bergendal har i årtier kortlagt og bearbejdet udvalgte steder i byen, som billede på et muligt fællesskab i dag. Ved sit valg af metode, afprøver hun samtidig hvilke roller en billedkunstner kan spille i vores tid, i forhold til.

Københavns kommune realiserer i disse år en række store klimaprojekter, herunder også nye kloaksystemer på udvalgte steder rundt om i byen. Bispeparken og Grønningen er ét af disse steder. To grønne arealer, der ligger i forlængelse af hinanden, skal skybrudssikres samtidig og derefter omdannes til en samlet til en ny offentlig bypark.

På denne baggrund inviterede Statens Kunstfond og Københavns Kommunes Områdefornyelse Nordvest i 2019 Kerstin Bergendal til at udføre et relationelt og tidsbaseret kunstprojekt om og til området.

Apropos en eng foldes ud i mellemrummet mellem fysisk planlægning, lovpligtig offentligt samråd og samtidskunst. Det tager form som en kunstens kortlægning af et helt lokalt, offentligt rum.  En kortlægning, der bevidst lægger sig parallelt med, men uafhængig af mere obligatoriske forundersøgelser, som en kommune laver forud for en byrums-udvikling.

Kunstens kortlægning er en indsamling af en faktisk, levet erfaring af stedets hverdag, af dets sociale, historiske forudsætninger og eksisterende konfliktzoner. Ved blot at spørge sig frem på forskellige vis under et års tid, hos forskellige personer på stedet, opretter Kerstin Bergendal relationer til en gradvist udvidet kreds af deltagere i området.  Undervejs kommer disse også til at møde hinanden, men i et anderledes uformelt og videodokumenteret samtalerum, end ellers brugt i kommunale høringsfaser.

Foran kameraerne folder deltagerne en fælles hyper-lokal drøftelse ud. Den handler først om parken. Men gradvist kommer den også til at inkludere overvejelser om andre lokale, fælles anliggender. Dette fremkalder et revideret billede af hvad den kommende park skal kunne. Til sidst, i samarbejde med parkens arkitekter, udformer kunstneren en række permanente delementer, en slags tillæg til den færdige design, der referer tilbage til samtalens konklusioner.

Projektets forløb, der gennemføres midt i Coronakrisens højdepunkt, realiseres i samarbejde med Åse Eg Jørgensen og Områdefornyelse NV ved Sara Kathrine Nissen. SLA og NIRAS, der i 2020 blev udvalgt som rådgivere for skybrudssikringen, har ogå kontinuerligt medvirket til kunstprojektets forskellige faser. Park og kunst forventes stå færdige i 2024.

 

Foto af grøn park under blå himmel
Parken set fra Tagensbo Skole, op mod Grundtvigs Kirke, 2019

Om hjemmesiden

For oven ses 5 faneblade. Bag hvert af dem fortælles et aspekt af kunstprojektet gennem videoer af 4-17 minutters varighed.

Fanen Sted fører dig til fortællinger om bydelen, dens historie og om arealernes originale udformning.

Stemmer gemmer på 16 portrætfilm. Du møder væsensforskellige personer med en fælles relation til området. De giver os sine ret forskellige synsvinkler og holdninger til  hverdagen i bydelen og til den kommende byfornyelse.

Under Handlinger finder du dokumentation af kunstprojektets uformelle møder mellem beboere, rådgivere, planlæggere og andre i området. Qua det uformelle format, åbnes der for andre aspekter, målbilleder, prioriteringer og problematikker end kun de rent fysiske – som ellers er planlægningens fokus.

Spor leder dig til tegninger af Kerstin Bergendals permanente tillæg til den færdige formgivning af parken. De er alle udarbejdet i samarbejde med landskabsarkitkterne fra SLA, og refererer konkret til den uformelle samtaler mellem de lokale beboere og aktører.

Apropos en eng har modtaget generøs støtte fra

Statens Kunstfonds Logo
Logo for Københavns kommune
Logo for Göteborgs Universitet