Kvinde filmer mand i pizzaria, hans arbejdsplads
På besøg hos pizzabageren Mustafa 2020.

Jeg er billedkunstner

Jeg har i mange år arbejdet med byen som billede med et fokus på det, vi har til fælles og kan sammen. Samtidig undersøger jeg, hvilken rolle en billedkunstner kan spille i forhold til fællesskabet i vores tid. Jeg arbejder altid med afsæt i et givent sted og altid med meget lange, åbne tidsrammer. De værktøjer og metoder, jeg bruger, hviler på samtaler, iagttagelse og improvisation. Dette giver mig mulighed for virkelig at opdage og registrere et sted – og at medvirke til at sætte stedets vilkår til fælles, lokal diskussion.

Her kan du se nogle af mine tidligere projekter.

 

I kunstprojektet Apropos en eng (Nordvest, København) bliver projektets mangesidige proces gennemført uafhængigt af, men parallelt med, et skybrudsprojekt. Kunstprojektet har til hensigt at invitere lokale aktører, beboere, kommunale planlæggere og landskabsarkitekterne ind i en strategisk og atypisk samtaleproces.

Forud for beslutningen om at skybrudssikre stedet og at invitere mig som kunstner, har kommunen, ved arkitekter, ingeniører og landskabsarkitekter, udarbejdet en række undersøgelser og skitseforslag vedrørende parken. Apropos en eng ønsker at optræde som en slags sideordnet kortlægning til disse undersøgelser. Jeg vil opsøge andre typer af kundskaber og metoder. Jeg tillader mig at samle nye konstellationer af professioner, der i fællesskab forholder sig til parken og bydelen. Jeg vil skabe rammer for dialoger i og om det offentlige rum, som parken er.  Til sidst bør kunstens spørgende undersøgelse kunne lægges sammen med de øvriges arbejde – for derved måske at ændre på den endelige konklusion om, hvad Grønningen er.

 

Projektet kunne ikke gennemføres uden disse uundværlige samarbejdspartnere. En varm tak rettes til:

Hver enkelt deltager
Der alle generøst har delt deres viden med os – hvilket er selve projektets forudsætning.

Koncept
Områdefornyelse Nordvest, Sara Kathrine Nissen
Billedkunstner / Grafisk designer Åse Eg Jørgensen
SLA Landskab

Videoproduktion
Lydoptagelser – Okan Yildirim
Redigering og mastering – Niels Plenge
Grafik – Åse Eg Jørgensen
Oversættelser – Dansk Video Tekst

Stedets logik–sparring
Lokal arkitektur – Carsten Hoff
C.Th. Sørensens koncept – Sonja Poll
Lokal historie – Lokalhistorisk Selskab for Brønshøj, Husum og Utterslev
Stifinder – Enver ”Valli” Uzeiri  / Street Society

Hjemmeside
Grafisk design – Åse Eg Jørgensen
Webudvikler –Troels Andersen  blck.dk
Copyright billeder – VISDA licens no (under udarbejdelse)

Projektets realisering er genstand for forskning, samarbejde og metodeudvikling, i samarbejde med:

Christian Sandbjerg HansenDPU, Aarhus Universitet, der i mange år har studeret præcis det område som Grønningen ligger. Han arbejder også i dag på historiske og sociologiske studiet af hvordan kategorisering af ’problemunge’ er relateret til opkomst og udvikling af socialpædagogiske institutioner og interventioner.

Ulrikke Neergaard, direktør ved KØS, museum for kunst i offentlig rum, har været tilknyttet KØS som konsulent samt kurator på bl.a. udstillingsprojektet Det’ vores kunst. Hun har desuden arbejdet i Statens Kunstfonds sekretariat og været koordinator på Copenhagen Art Festivals offentlige kunstprogram.

Fulya Erdemciy, kurator på KØS, museum for kunst i offentlig rum. Hun har gennem sit meget lange internationelle virke som curator og skribent specifikt haft fokus på kunst i offentlige rum. Bland andet har hun i mere end 15 år kurateret internationale udstillinger og programmer der undersøger, hvordan forskellige befolkningsgrupper og offentligheder mødes, handler og sameksisterer i offentlige rum.

Sara Katrine Nissen, projektleder ved Områdefornyelsen Nordvest med ansvar for byudviklingen af Grønningen. Med en baggrund som geograf og antropolog og en lang og konkret erfaring af overordnet strategisk byudviklingsarbejde, arbejder hun med fokus på tværfaglig facilitering, borger- og aktørinvolvering samt strategisk kommunikation.

Åse Eg Jørgensen, billedkunstner og grafisk formgiver med en kunstnerisk forskning der hviler i mellemrummet mellem forskellige udtryksformer – grafik, tekstil, foto og tekst. Hun har qua sit virke som gradfisk formgiver derudover et særlig fokus på former for format for henvendelser til offentligheden.

Ann Charlotte Glasberg Blomqvist, kunsthistoriker, kunstkritiker, curator og adjunkt ved Fri konst, HDK Valand ved Gøteborgs Universitet. En mycket lång konkret erfaring af at “oversætte” en kunstnerisk metode til teori og begreber og en logisk position på geografisk afstand, åbner muligheden for at tilføje en efter-kritisk position i forhold til kunstprojektet.

Projektets realisering hviler på generøs støtte fra:
Statens Kunstfond
Københavns Kommune
Göteborgs Universitet
KØS – museum for kunst i det offentlige rum

Tanker, bidrag, kritik og klager
om og over projektet Apropos en eng, rettes til Kerstin Bergendal, via email: kerstin@bergendal.dk.